SAĞLIK

NCR Yenidoğan dikkat çekiyor!

Neotoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Selim Asker yönetimindeki Yeni doğan Yoğun bakım Ünitesinde; parmak çocuk olarak adlandırılan (1000 Gramın altında dünyaya gelen) bebekler de dahil olmak üzere yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan çocuklara yaşam desteği veriyor.

NCR Yenidoğan dikkat çekiyor!

 

Riskli doğumlarda dünyaya gelen bebeklerin yaşama kazandırılması amacı ile 24 saat esasına göre hizmet veren NCR İnternational Hospital Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi deneyimli ekibi ve çağdaş donanıma sahip tıbbi altyapısı ile Gaziantep’te önemli bir boşluğu dolduruyor.

Neotoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Selim Asker yönetimindeki Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde; parmak çocuk olarak adlandırılan (1000 Gramın altında dünyaya gelen) bebekler de dahil olmak üzere yoğunbakım desteğine ihtiyaç duyan çocuklara yaşam desteği veriyor.

Bebeklerin bakıma alındığı özel kuvözler, taşıma kuvözü, ventilatörler, özel bakım yatağı, fototerapi cihazı gibi tıbbi altyapı ile donatılan NCR Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi başka hastanelerden gönderilen yüksek riskli gruptaki bebekleri de kabul edip tedavi sürecinin yönetilmesi ile ön plana çıkıyor.

Yeni doğan döneminin önemi

Yaşama sağlıklı bir solukla başlanın önemine işaret eden NCR Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Neotoloji Uzmanı Dr. H. Selim Asker, şunları söyledi:

 

Bebeğin doğduktan sonraki yaşamının ilk 28 gününü kapsayan dönem “yeni doğan dönemi” olarak kabul ediliyor. Bu dönemde ortaya çıkabilecek sorunlar bebek ölümlerinde önemli rol oynuyor. İstatistiklere göre ülkemizdeki çocuk ölümlerinin yarısını yeni doğan bebek ölümleri oluşturuyor. Bu nedenle erken doğum riskini taşıyan riskli gebeliklerin muhakkak Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi olan merkezlerde takip edilmesi gerekiyor. İstatistiklere göre, dünyada her 10 gebelikten biri erken doğumla sonuçlanıyor.

Genellikle 37. gebelik haftasından önce, yani anne karnında gereken süreyi doldurmadan doğan bebeklerin, solunum, sindirim, sinir sistemi sorunları gelişebiliyor. Bu bebeklerin monitörize edilerek yaşam desteğinin verildiği Yeni Doğan Yoğun Bakım Üniteleri’nde tutulmaları gerekebiliyor.

Kuvöz, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin temel unsuru sayılıyor. Yeni doğan bebekler bu kuvözlerde bakım altına alınıyor. Kuvöz içinde bebekler ısıtılıyor, enfeksiyonlardan korunuyor. Solunumu yetersiz olan bebeklerin solunumuna yardım eden, gelişmiş teknoloji ürünleri olan ventilatörler sayesinde akciğerleri olgunlaşmadan doğan bebeklerin yaşama şansı artıyor. Kuvözlerdeki bebeklerin solunum, kalp atışları ve vücut ısıları gibi yaşamsal fonksiyonları 24 saat takip ediliyor.”

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde Verilen Hizmetler

NCR İnternational Hospital Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde şu hizmetler veriliyor:

* Solunum desteğine ihtiyaç duyan bebeklerin bakımı

* Kuvöz bakımı

* Kan değişimi

* Sarılık (fototerapi) tedavisi

* Erken doğan (prematüre) düşük ve çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin bakımı

* Yeni doğan ve sağlık sorunu olan tüm bebeklerin bakımı

*Hipoksik iskemik ensefalopati soğutma tedavisi

* NIRS takibi