EKONOMİ

92 bin hektar birleştirildi

Gaziantep'te arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında 92 bin 515 hektarlık alanda çalışmalar tamamlandı.

92 bin hektar birleştirildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gaziantep'te tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları kapsamına bugüne kadar 92 bin 515 hektar arazinin toplulaştırıldığını açıkladı. Birleştirilen alanların tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildiren Aydın, "Devam eden çalışmalarla 67 bin 277 hektar alanın ise 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir" dedi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında parsel içlerinde bulunan ve tarımsal faaliyetleri zorlaştıran taşların arazi toplulaştırma projeleri dâhilinde toplanması ile kullanılamayan bu alanlar tarıma kazandırıldığını ifade eden Aydın, sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir" diye konuştu.

Aydın, "Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır" dedi.

Arazi toplulaştırma çalışmalarının çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını ifade eden Aydın, "Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmaktadır" diye konuştu.