EKONOMİ

İhracatta hedef uzak bölgeler

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, komşu ülkelere yapılan ihracatın bölgede yaşanan riskler nedeniyle Afrika, Uzakdoğu ve ABD pazarlarına yöneldiğini söyledi. 

İhracatta hedef uzak bölgeler

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, komşu ülkelere yapılan ihracatın bölgede yaşanan riskler nedeniyle Afrika, Uzakdoğu ve ABD pazarlarına yöneldiğini söyledi. 

2019 yılında tüm güçlüklere rağmen sektörün, ihracat artışı ile ülke hedeflerine katkı sağlamayı sürdürdüğünü kaydeden Altunkaya, “2020 yılında yüksek katma değerli ihracat hedefi doğrultusunda, markalaşma, AR-GE, inovasyon ve tasarıma yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Çünkü değişen dünya koşullarında rekabet gücünün yükseltilebilmesi için bilginin ve analizin önemine inanıyoruz. Ayrıca, rekabette nitelikli işgücünün ve teknolojinin vazgeçilmez rol oynadığını görüyor ve bu yönde yatırımların artırılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Hububat ve Bakliyat sektöründe Ortadoğu ülkelerinin yüzde 43 ile en yüksek paya sahip olduğunu bildiren Altunkaya, “İhracatımızda Afrika ülkeleri yaklaşık yüzde 21, Avrupa Birliği yüzde 12, Amerika yaklaşık yüzde 9, Asya ülkeleri ise yüzde 6,4 paya sahip. Geçen yıl Irak ve Suriye pazarlarında çeşitli güçlükler yaşadık. Umuyoruz ki bu istikrarsızlık 2020’de sona erer” dedi.

Ortadoğu’daki tüm riskler karşısında alınacak en önemli önlemin ise pazar çeşitlendirmesi olduğunu söyleyen Altunkaya, “Hedefimiz diğer pazarları güçlendirmek. 2019’da Amerika ülkelerine yüzde 25, Afrika’ya yüzde 6, Asya ve Okyanusya ülkelerine ihracatta ise yüzde 4 artış yaşadık. Ortadoğu’daki yüzde 5’i aşan düşüşü bu sayede telafi edebildik” diye konuştu.