GÜNCEL

Müstesna meslek

Gaziantep Valisi Davut Gül, gazeteciliğin halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslek olduğunu söyledi.

Müstesna meslek

Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda görüşlere yer verdi:

"Basın olgusunun temelini teşkil eden gazetecilik mesleği halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslektir.

Basın kuruluşları, faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi, o bölge insanının gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dilidir. Çevresinde olup bitenlerin vatandaşlara doğru ve objektif bir biçimde yansıtılması, halkın düşünce ve taleplerinin yöneticilere duyurulması, yönetim mekanizmasının kamuoyu adına denetlenmesi gibi önemli görevlerin basının sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır.

Günümüz medya teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etkinlik alanını genişletmiş, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir.

Medyanın bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar, basın kuruluşlarının ve çalışanlarının, meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine uymaları, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almaları, toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmaları önemini artırmaktadır.

Basın camiasının aynı zamanda halkın milli, sosyal ve kültürel kimliğini korumak, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımına destek olmak, halkımızda yaşadığı yere karşı aidiyet duygusu oluşturmak gibi son derece önemli görevleri daha vardır ki Gaziantep’te hizmete başladığımdan bu yana yerel basınımızın bu görevi layığı ile yerine getirdiğini müşahade etmekteyim. Şehrini bilen, şehrinin ruhunu okuyan, değerlerinin muhafazasını vazife kabul eden bir basın gücüne sahip olduğu için İlimizin çok şanslı bir il olduğunu da belirtmek istiyorum.

Birlik ve beraberliğimizi ilgilendiren konularda basınımızın tek vücut bir şekilde hareket etmesi, milletin ve demokrasinin yanında yer alması takdire şayandır.

Bu düşünceler eşliğinde, başta ilimizde olmak üzere, ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde son derece zor şartlar içerisinde hayatları pahasına görevlerini yerine getirmekte olan gazetecilere takdirlerimi belirtiyor, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, başarılar diliyorum."