GÜNCEL

Korona testinde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı korona virüs testlerinin daha yaygınlaşması için yeni bir düzenleme yaptı.

Korona testinde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı Covid-19 PCR testinin özel laboratuvarlar tarafından da yapılmasına karar verdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen yazıya göre yeni düzenlemeyle, profesyonel sporcuların müsabakalar önceki olası şüphe ve taramalarında yapılacak "Covid-19 PCR" testleri Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan özel kuruluşlarda da yapılabilecek.

Düzenlemeyle, yurt dışı seyahati yapacak kişilere, profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında veya mevzuatla zorunlu tutulan hallerde Covid-19 tanısı için yapılacak PCR testleri de kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlar tarafından çalışılabilecek.

Covid-19 PCR testi çalışan laboratuvarların dış kalite kontrol çalışmaları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilecek. Yapıla her testin sonucu Bakanlığın sistemine işlenecek. Test sonuçlarını bu sisteme girmeyen sağlık kuruluşları hakkında yasal işlem yapılacak.

Bakanlık, ihtiyaç olması halinde bu laboratuvarların kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde ve ücretsiz çalışılması koşuluyla test gönderebilecek.