YAŞAM

Kadın mutluysa ülke mutludur

Gazintep Valisi Davut Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Kadın mutluysa ülke mutludur

Gaziantep Valisi Davut 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında şu görüşleri dile getirdi:

"8 Mart 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit haklar tanınmış ve bu tarih tüm dünyada, bir farkındalık oluşturmak için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanıla gelmiştir. Günümüzde kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayılmaktadır.

Kadınların haklarına geçmişten bu yana önem vermiş olan ülkemizde son yıllarda kadın erkek fırsat eşitliğinin pekiştirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Bu bağlamda anayasanın 10.maddesine “Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi eklenmiştir.

Bir memleketin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. Emeğin, bereketin ve üretimin sembolü kadınlarımızın daha fazla güçlenmesi, kalkınmanın öznesi olması gerektiği inancındayım.

Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Alınan adli tedbirler ve güvenlik önlemlerine rağmen devam eden kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir.

Bu düşüncelerle, şehit ve gazi yakını kadınlarımız başta olmak üzere sevginin, fedakârlığın, vakarın sembolü olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularla kutluyor, onları sevgi ve saygıyla selamlıyorum."