GÜNCEL

Bu ırklar yasak

Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğunun pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğraması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yasaklı hayvan türleriyle ilgili açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Bu ırklar yasak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gönderilen yazıda, "7332 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 14/07/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunda yer alan tehlike arz eden (yasaklı) ırklar; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier, American Bully olarak belirlenmiştir.

5199 sayılı kanun gereği bu köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklanmıştır.

14.07.2021 tarihinden itibaren bu köpek ırklarından birisini elinde bulunduranlar, 14.01.2022 tarihine kadar hayvanlarına mikroçip uygulatacak ve kısırlaştıracaktır.

Veteriner Hekimler tarafından rapor düzenlenerek PETVET sistemine kaydedilecektir. Tehlike arz eden ırklardan köpeğin kısırlaştırıldığı ve çiplendirildiğine dair belge ile birlikte Bakanlığımıza başvurarak veri tabanına kayıt ettireceklerdir. Kısırlaştırma kayıt işlemini yaptıranlar hakkında 5199 sayılı Kanunda öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmayacaktır.

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar,

Kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz,

Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz.

1-Mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilecektir.

2-Belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilecek ve hayvanlara el konulacak ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecektir.

3-Söz konusu hayvanların sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idarî para cezası verilecektir.

4-Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır.

Çevrenizde yukarıda anılan ırklarda hayvan besleyenlere tanık olduğunu taktirde 530 843 5252 nolu whatsapp öneri, şikayet ve ihbar hattımıza, anteptarimil isimli sosyal medya hesaplarımıza, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirmenizi önemle arz ederiz" denildi.