SAĞLIK

Hekimlere destek derneği kurdu

Avukat-Doktor Cengiz Bayram, hekimlere destek amacıyla hukuk derneği kurdu

Hekimlere destek derneği kurdu

Hekimlere yönelik şiddet, mobbing ve özlük haklarıyla ilgili konularda hukuksal destek verilmesi amacıyla dernek kuruldu.

Derneğin Kurucu Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, son dönemlerde hekimlik mesleğinin değersizleşmeye başladığını, sağlık alanının en önemli aktörü olan hekimlerin maddi ve manevi birçok alanda sorunlarla boğuştuğunu söyledi. Hekimlerin yine hekim olan yöneticiler tarafından mobbinge maruz bırakıldığını kaydeden Bayram, “Yöneticilerin bireysel çıkarları için hekimlere baskı yapılıyor, sindirilmek isteniyor. Birçok hekim istifa ediyor ya da yurt dışına gitmeye çalışıyor. Gelen şikâyetler bir süzgeçten geçirilmeden direkt hekimlerden savunma isteniliyor. Bu durum hekimler üzerinde psikolojik baskı oluşturuyor" diye konuştu. 

Hekimlerin özlük hakları konusunda birçok olumsuzluk yaşandığını belirten Bayram, nöbetler başta olmak üzere, ücretler, hastalık raporları, ek göstergeler, izinler, tayinler, sosyal haklar atamalar gibi konularda hekimlerin haklarının çiğnendiği ve yöneticiler tarafından hukuk dışı uygulamalara maruz bırakıldığını söyledi.

Hekimlere yönelik şiddet olaylarının arttığına da dikkat çeken Dr. Bayram, "Hekimlere fiziksel ya da sözlü şiddet uygulamaları son derece sıradan hale gelmiş ve bu konuda yöneticiler üzüntü dilekleri dışında başka hiçbir yaptırımda bulunmak istememişlerdir. Aynı şiddet savcı ya da hâkimlere yapıldığında ise kişi derhal tutuklanmakta savcının kapısını kıranlara derhal tutuklanan kararı verilmekte, ama aynı özen hekimlere uygulanmamakta, hekimin kafasında mermer kırıldığında ise saldırgan serbest bırakılmaktadır” görüşünü dile getirdi.

Hekimlere dernek aracılığıyla hukuki destek sağlayacaklarını bildiren Cengiz Bayram, “Hekimlere ücreti dernekten karşılanmak üzere tüm illerde görevleri ile ilgili uğradıkları sözlü ya da fiziksel saldırılar ile tıbbi malpraktis (hata) iddialı ceza, tazminat ve idari soruşturma ile dava süreçleri kapsamında ve talep edilmesi halinde dernek aracılığıyla hukuki destek sağlanacaktır” dedi. 

AdminAdmin