Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde, firmaların AB Yeşil Mutabakat sürecinde; strateji belirlemek, bilgilendirmek, AB Yeşil Mutabakat süreci uyumuna destek ve katkı sağlamak amacıyla, “Yeşil Enerjide Güncel Güneş Enerjisi Santrali (GES) Mevzuatları ve Enerji Depolamaları” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, enerji maaliyetleri, enerji yatırımları, enerjinin verimli kullanılması ve depolanmasıyla ilgili mevzuat ve teknolojileri hakkında bilgiler verildi.

GSO’da gerçekleştirilen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Yardımcısı Muhammet Öner, Milletvekili Ahmet Uzer, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Kara, Bora Tezel, Ali Can Koçak, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Askeri Pil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ASPİLSAN) yetkilileri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN YARDIMCISI ABDULLAH TANCAN

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, dünya piyasalarındaki doğalgaz fiyatları hakkında bilgiler vererek 2020’de doğalgaz fiyatında 11 katlık artışın yaşandığını, 115 dolar olan doğalgaz fiyatının 2022 ortalamasında 1353 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Son dönemde doğalgazda bir iniş trendinin olduğunu kaydeden Tancan, “Dünyadaki doğalgaz fiyatlarında bir düşüşün olduğunu gözlemliyoruz. Biz de bu gelişmeleri takip ederek sanayicilerimize yine düşüş olarak yansıtıyoruz. Özellikle aralık ve ocak aylarında düşüşler oldu. Şubat ayında da tekrar bir düşüşün olabileceğini düşünüyoruz. Bu durum aynı zamanda elektrik fiyatlarını da düşürecek. Ülkemizin bu noktada alım maliyeti ne ise satışımız da ona uygun olarak şekillenecek. Şu anda piyasadaki elektrik fiyatlarını doğalgaz santralleri oluşturuyor. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarını takip eden sanayicilerimiz, bu düşüşleri gözlemleyebiliyorlar. Ayrıca bu düşüşün devam edeceğini de ifade edebiliriz” dedi.

Ülkemizin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa’da 5., dünyada ise 12. sırada olduğunu belirten Tancan, “Ülkemiz, dünyada panel üretiminde ise Avrupa’da 1., dünyada Çin ve Vietnam’ın ardından 3. sıradadır. Yıllık 11 bin MW üretim kapasitesine sahibiz. Mevcut üretim kapasitemizle Avrupa’nın 2 katından daha fazla güneş paneli üretiyoruz. Yüzde 75 yerli üretim oranına sahibiz. Türkiye’de kurulum aşamasında 13 bin 863 lisanssız elektrik üretim santral sayısı bulunuyor. Bu sayı Gaziantep’te 148, Gaziantep OSB’de 134’tür. Bu noktada ülkemiz ve Gaziantep’te çok önemli projeler hayata geçirilmiştir. Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlediğimiz Yeşil Enerjide Güncel GES Mevzuatları ve Depolama Teknolojileri toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üretim kadar kaynakların verimli kullanılmasının da sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise AB Yeşil Mutabakatı ile uluslararası ticarette yeni bir dönemin hazırlıkları yapıldığını belirterek, “Enerji konusu bugün tüm dünyanın ortak sorunu ve çözüm üretilmeye çalışılan ana gündem maddesi haline gelmiştir. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji tedarikindeki problemler özellikle Avrupa ülkelerini derinden etkilerken enerjide bağımlı olmanın güçlükleri bir kez daha görülmüştür. Ülkemizin cari açığının da en büyük kalemini enerji kaynağı ithalatı oluşturmaktadır. Bununla birlikte; küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında hor kullandığımız dünyamızın geleceğine yönelik AB Yeşil Mutabakatı ile uluslararası ticarette yeni bir dönemin hazırlıkları yapılmaktadır. Hem AB Yeşil Mutabakat kriterlerine uygun üretim yaparak yaptırımlara maruz kalmayacak çalışmalar yürütmek, hem kendi enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası olarak; sanayideki yeşil dönüşümü sağlamak için çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Ünverdi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Odamız öncülüğünde üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte AB Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nu kurduk. Türkiye’de bir ilk olarak Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin İklim Eylem Planı’nı hazırladık. Kuruluşundan itibaren ilk Yeşil OSB olması hedefiyle Ayakkabı Terlik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Yeşil OSB fizibilite çalışmasını yaptık. Yalın üretim, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği konularında firmalara Gaziantep Model Fabrikamızda mentörlük yapıyoruz. Bugüne kadar 30 firmanın karbon ayak izini ölçtük. 140 kişiye bu alanlarda eğitim verdik.”

GSO’nun bu yıl temayı “Yeşil Gelecek” olarak belirlediğine dikkati çeken ve bu konuda çok sayıda kurumun ilerisinde olduklarını vurgulayan Ünverdi, “Enerjiye olan ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurduğumuzda, güneş enerjisi ise yenilenebilir enerji kaynağı olması ve enerji açığımızın karşılanmasında ülkemiz açısından değerlendirmemiz gereken en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Konumu itibarı ile ülkemiz ve bölgemiz güneşten faydalanma konusunda son derece elverişli bir coğrafyaya sahip. Sanayiciler olarak bizim de özellikle son dönemde girdi maliyetlerimiz arasında enerji giderlerimizin büyük bir paya sahip olduğu düşünüldüğünde, bu potansiyeli azami oranda değerlendirmemiz üretim maliyetlerimizi azaltacaktır. Bu amaçla fabrikalarımızın çatısına güneş panelleri kurarak enerji ihtiyacımızın bir kısmını buradan karşılamayı hedefliyoruz. OSB’deki odamız iştiraki olan, GSO Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik personel yetişmesi için eğitim verdik. Sanayi, ihracat, istihdam ve yaşamın her alanında sürdürülebilirlik için enerji olmazsa olmazımız haline gelmiştir. Bu sürecin devamında, enerjinin üretilmesi, verimli kullanılması kadar depolanması da kritik ve stratejik hale gelmiştir. Depolama imkanlarını ne kadar geliştirebilirsek o oranda enerji güvencesini sağlamış olur, yeşil enerji kullanımını artırabiliriz. Bu sayede enerji maliyetlerimizi azaltırken bunun doğal bir sonucu rekabetçiliğimizi yukarıya taşıyabiliriz” şeklinde konuştu.

Daha önce de Aspilsan Enerji ile bir program gerçekleştirdiklerini ve bu alanda potansiyeli olan firmalarla bir araya getirdiklerini hatırlatan Ünverdi şunları söyledi:

“İnşallah bu süreci devam ettirerek mevcut üretimlerimizi enerji sektörüne entegre edecek, batarya ve enerji depolama alanlarında da üretim yapar hale geleceğiz. Sanayideki sürdürülebilirliğimizin enerjideki sürdürülebilirliğimize bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gaziantep olarak biz, sanayimizin yeşil üretime geçişini sağlayacak, kaynakları verimli kullanarak döngüsel ekonomi modelini uygulayacak ve enerji depolama gibi teknoloji gerektiren alanlarda yerimizi alacak ve bu konuda da rol model olma hedefiyle çalışacağız.”

 

EMO ŞUBE BAŞKANI İSLİM ARIKAN

Etkinliği Gaziantep Sanayi Odası ile birlikte gerçekleştirmenin çok değerli olduğunu aktaran Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan da, “Katıldığımız toplantılarda, Gaziantep Sanayi Odası’nın her alanda olduğu gibi, Yeşil Mutabakata doğru, yapılan çalışmalarla öncü sanayi odalarından birisi olduğunu görüyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Odamız ile yapılan bu değerli işbirliğinden dolayı Sayın Başkanımız Adnan Ünverdi’ye ve kıymetli ekibine teşekkür ediyoruz. Enerjinin önemi ve ne kadar etkin olduğu; 1.sanayi devriminden sonra, yani buharla enerji üretiminden sonra anlaşılmıştır. Enerji bildiğiniz üzere, birçok formda bulunmaktadır. Enerjinin elektrik formuna geçmesinden sonra, elektriğin eş zamanda üretilip, eş zamanda tüketilmesinin zorlukları ve zorunluluğu anlaşılmıştır. Öncelikle 20. Yüzyılın 2. yarısından sonra, çevre problemi, sera gazı salınımlarının etkilerinin hissedilmesi ile elektrik enerjisinin üretiminin ve yönetiminin önemi ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

21. Yüzyılın başında, yenilenebilir enerji kaynaklarından, Güneş enerji santrallerinin yıl boyu aynı saatler içerisinde üretim yapması, rüzgar enerji santrallerinin yıl boyu farklı saatlerde üretim yapması, elektrik üretim planlamasının zorunluluğunu ve zorluğunu ortaya çıkarmakta olduğunu anımsatan Arıkan şu görüşlere yer verdi:

“Dolayısı ile özellikle Güneş, rüzgar ve üretim planlaması yapılamayan rezervsiz hidrolik enerji kaynaklarının elektrik formunda depolanarak, elektriğin talep edildiği saatlerde kullanılmasının maliyet ve çevresel açıdan önemi her geçen gün artmaktadır. Neden rezervsiz dedik, Çünkü; rezervli hidrolik kaynaklar zaten, potansiyel olarak depolanmaktadır. Artık depolama sistemleri hayatımıza girecektir. Altını çizmek isteriz ki; Enerji depolamak enerjinin iktisadı olacaktır. Türkiye'de ve dünyanın birçok Ülkesinde, elektrik şebekesi, tek, bütün bir parçadır. Bu sisteme enterkonnekte sistem diyoruz. Bilinmelidir ki; genel olarak, yapısı itibarı ile, enterkonnekte sistemi ile elektriğin üretimi ve dağıtımı çok zor bir iştir. Sadece elektriği üretmek, sorunu çözmemektedir. İletim ve dağıtım şebekesinin kesitleri, uzunlukları, tüketim noktaları ve üretim noktaları, elektrik yönetimin de en önemli önemli etkenlerdir. Bu konuda enerji çalışanlarımıza teşekkürü de borç bilmekteyiz. Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi olarak sektörü çok yakından takip ediyoruz. Zaman zaman önerilerimizin ilgi görmesi, bizi de motive etmektedir.”

Açılış konuşmalarının ardından Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Lisansız Üretim Grup Başkanı Serkan Aktaş, "Lisansız GES ile Elektrik Üretim ve Depolama Yönetmeliği/Uygulamaları", ASPİLSAN Enerji Batarya Geliştirme ve Üretim Direktörü Şule Hüsrevoğlu da "Dünyada ve Ülkemizde Batarya Teknolojileri" başlıklı birer sunum yaptı.

Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.