Kahramanmaraş merkezli depremlerin ciddi şekilde etkilediği 11 ilin sorunları Gaziantep’te düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, deprem felaketinden etkilenen 11 ilin Oda - Borsa başkanları ve bakanlık temsilcileri; Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Deprem felaketinin ardından bölge ekonomisinin yeniden canlanması için iş dünyasının beklenti ve ihtiyaçlarını içeren iyileşme raporunu Ticaret Bakanı ve TOBB Başkanına sunan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Bu iyileşme sürecinin başarısı ancak özel sektör, kamu ve sivil örgütlenmenin iş birliği, koordinasyonu ve dayanışması ile mümkün olacaktır” dedi.

Bölgenin beklentilerini aktaran Başkan Yıldırım, “Her şeyden önce alınacak tedbirler, verilecek desteklerde bölgenin ekonomik kimliğinin korunarak iktisadi aktivitenin yeniden canlandırılması çok önemli. Bölgenin vergisel düzenlemelerden, finansmana, psikolojik desteğe kadar birçok alanda desteğe ihtiyacı var. Bu destekler ivedilikle hayata geçirilmeli ve kapsamı sadece üretim işletmelerini değil eğitim, sağlık, turizm, fuar-organizasyon alanlarını da içine alan hizmet sektörü dâhil tüm işletmeleri kapsamalı" diye konuştu.

Bölgenin ihracat faaliyetlerine de değinen Yıldırım, “Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu gerçekleştiren deprem bölgesinin dış ticaretinde kilit öneme sahip İskenderun limanının zarar görmesi yükün Mersin limanına kaymasına sebebiyet vermiştir. Mersin limanında nihai varış yeri olağanüstü hal ilan edilen illerden biri olan ithalat rejimine konu konteynerler için de 6-28 Şubat'ta konteyner ardiye ücreti yansıtılmayacağı kararı alınmıştır. Dış ticaretin devam edebilmesi için ilan edilen bu süre uzatılmalıdır" şeklinde konuştu.

Yerel tedarik zincirinin önemine değinen Yıldırım, bölgeye yönelik sağlanacak tüm desteklerde, bölgenin yeniden yapılanmasında ve deprem bölgesi dışındaki işletmelerin mal ve hizmet tedarikinde mümkün mertebe deprem bölgesindeki işletmelere tedarikçi olarak öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yıldırım, eğitim ve sağlığın toplumsal gelişim ve ekonomik kalkınmadaki rolü tartışılmaz bir gerçek olup, bu hizmetlerin aksamaması barınma ve beslenme gibi birincil öncelikler arasında olması gerektiğini söyledi.