Gaziantep’te intihar vakaları İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen İntiharı Önleme Çalıştayı’nda ele alındı. İlgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile uzmanların katıldığı çalıştaydan çıkan sonuçlarla vakaların önlenmesi için eylem planı hazırlanacağı açıklandı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin’in açılış konuşmasında başlayan çalıştayda,  önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olan intihar konusundaki çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Çalıştayın sonunda yapılan açıklamada, “İntihar sonucu yaşamını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı ruhsal acı da düşünüldüğünde, intiharın toplumun önemli bir kısmını etkileyen ciddi bir sorun olduğu açıktır. Yapılan çalışmalar genetik, psikolojik, sosyal ve kültürel birçok risk faktörü tarafından belirlenen İntihar davranışı konusunda uygulanan multidisipliner önleme çalışmalarının daha etkin olduğunu göstermektedir. 2011 yılında yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planının hedeflerinden biri de; ‘İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması’ doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, kurum ve kuruluşların işbirliği içinde faaliyetlerini yürütmelerine destek olmaktır” denildi.

Belirlenen hedefler doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü Müdürlüğümüz bünyesinde intiharı tüm yönleriyle ele almak üzere “İntiharı Önleme Çalıştayı” düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Gün boyu süren çalıştayda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yanı sıra ilgili alanında uzman temsilcilerin katılımı sağlamıştır” bilgisine yer verildi.

Açıklamada, “İlimizde ve bölgede yapılacak pek çok çalışmanın öncüsü olacak bu çalıştaya Gaziantep Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülçin ELBOĞA’nın ‘Tüm Yönleriyle İntihar’ adlı sunumuyla başlanmış ardından Eğitim, Farkındalık-Medya, Psikososyal ve Ekonomik Destek, Riskli Gruplar ve Müdahale-Veri Akışı Masaları oluşturulmuş ve yapılan görüşme ve sunumların ardından önemli kararlar alınmıştır” denildi.

Çalıştayın, İntiharı Önleme Yerel Eylem planının hazırlanmasında ve kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesinde önemli bir kaynak olarak ele alınacak çalıştay kararları bundan sonraki süreçte önemli bir rehber olarak ele alınacağı belirtildi.