Gaziantep Valiliği, baklava ve tatlı ürünlerine Valilik Tarife Komisyon toplantısıyla zam yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı: Zammı biz yapmadık!

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bazı basın organları ve internet haber sitelerinde Valiliğimizde Tarife Komisyon Toplantısı yapıldığı, Valimizin de onayı ile bazı ürün fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığına dair haberler yer alması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. Maddesi’nde (fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır, tarifenin sunulmasından sonra 30 gün içinde (odaların bağlı bulundukları birlik tarafından) onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya 7 gün içerisinde bildirilir ve yürürlüğe girer) denilmektedir. Söz konusu toplantı ilgili odalar arasında 2 Ocak 2024 Salı günü yapılmış ve basına yansıyan karar alınmıştır. Söz konusu zammın Valiliğimizin onayı ile yapıldığına dair haber yorumları gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni fiyat tarifelerinin uygulanmasına yönelik böyle bir usul bulunmamaktadır. Süreç, ilgili kanun gereği devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”