Gaziantep’te siyaset, iktidar ve muhalefeti ile büyük oranda tek elden yönetiliyor.  İlginç olan muhalefetin yerelde, bundan rahatsız olmaması hatta gönüllü olarak katkı sunmasıdır.

Genel merkezlerde yürütülen siyaset, belirlenen stratejiler, yapılan eleştiriler, mahkeme salonlarına kadar taşınan hakaretler, yerele pek nüfuz edemiyor ya da ettirilmiyor.

Antep’te pek de gizli olmayan, herkesçe malum olan bir el, iktidarı da muhalefeti de dizayn ediyor.

Bu durum, bu kentin derdi ve tasasının kendinden sorulduğunu düşünen ve kendini, bu kentin sahibi olarak orak gören birileri, kentin güçlü siyasi temsilcileri ve devlet erkini elinde bulunduranlar üçgeninde yönetiliyor.

Devlet erkini elinde bulunduranların halk yığınları üzerindeki etkisi göz ardı edilemez ama asıl belirleyici olan siyaset ve paradır.

Bunun sunumu, sanayisi ile ticareti ile ürettiği katma değer ile marka şehir olan Antep’imizin çıkarına olduğu kamuflajı ile yapılmaktadır.

Ama asıl kamufle edilen birilerinin ali menfaatleri, birilerinin siyasi geleceği ve bir başkasının bürokratik mevki ve makamlara ulaşma çabasıdır.

Bunu gerçekleştirmek için, kimine yerel yönetim uygulamalarının örettiği havuç, kimine de kamu kurumları abası altında sopa olarak gösterilen bazı kurumların soğuk duvarları araçsallaştırılmaktadır.

Mevcut iktidarın Antep’te, Türkiye ortalamasının en az 10 puan ilerisinde olmasının asıl nedeni budur.

Bir başka önemli neden Antep’in Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezi olması hasebiyle paradır.

Tabi para hiçbir zaman siyasetin cazibesine dayanamaz, siyaset de paraya karşı hiç olunmayacak kadar vefalıdır. Vatan, millet, devletin bekası da söylemlerimizi güzelleştiren, duygularımızı galeyana getiren, uğruna hiç düşünmeden bir başkasını feda edebileceğimiz olmazsa olmazlarımızdandır.   

Bu bir birini besleyen iki önemli faktördür.

Gaziantep bu ve benzeri oyunları bozacak, dengeleri değiştirecek bir potansiyeli de bünyesinde barındırmaktadır. 

Gaziantep nüfusunun yüzde 80’ni merkezde yani Şehitkâmil ve Şahinbey’de yaşamaktadır. Gaziantep’teki seçmenin, yüzde 50’den fazlası doğu ve güneydoğudan göçle gelen ve onlarla aynı dili konuşan ve aynı kültürü paylaşan bir kısım Antep’in yerlilerinden oluşmaktadır.

Bunlar Antep’in ötekileri ve zencileridir.  Dengeyi değiştirecek büyük oranda bunlar, garip gureba ve fakir fukaralardır.

Seçim sathı mailinde Antep’in meydanlarından ne sedalar yükselecek göreceğiz.

Ziya Paşa’nın terkibi bendinden bir alıntı ile bitirelim.

Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efraz

Birkaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir.

(Milyonla çalanlar yüksek ve şerefli mevkilerde baş dik, alnı açık olarak bulunur; birkaç kuruş çalan hırsız ise kürek cezasına çarptırılır.)